ARNO Saaremaa haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2021/22
2022/23
Abi


Lapsevanemale
Saaremaa haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO saab taotleda kohta Saaremaa valla munitsipaallasteaeda.

Lasteaiakoha taotlemine
Lapsele lasteaiakoha määramiseks tuleb esitada taotlus.
2021/2022 õppeaasta taotluste vastuvõtt lasteaedadesse toimub 15.märts -15. aprill 2021.
Edaspidine täiendav vastuvõtt toimub ainult vabade kohtade olemasolul!

Igal lasteaial on kinnitatud oma teeninduspiirkond ning esmajärjekorras võetakse lasteaeda just selle piirkonna lapsed. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda. 
Vanem võib taotlusesse märkida kuni kaks soovitud lasteaeda. Kui eelistatud lasteaias pole vaba kohta, pakutakse kohta teise eelistuse lasteaeda.

Lasteaiad hakkavad uusi lapsi rühmadesse vastu võtma augustis.

Õigusaktid: 
Koolieelse lasteasutuse seadus
Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine


Täiendav info: tel 452 5066 Maarja Pildre
E-post: arno@saaremaavald.ee


PIKSEL