ARNO Saaremaa haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2022/23
2023/24
Abi


Lapsevanemale
Saaremaa haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO saab taotleda kohta Saaremaa valla munitsipaallasteaeda ja üldhariduskooli.
TAOTLUSE ESITAMISEKS logige lehele sisse üleval paremal nurgas SISENE vajutades ja valige MINU LAPSED. Seejärel leiate oma lapse andmed ja võimalikud taotlused. Kindlasti jälgida, et taotlus esitataks ÕIGE ÕPPEAASTA alt.

Lasteaiakoha taotlemine
2022/2023 õppeaasta taotluste vastuvõtt lasteaedadesse toimus 15.märts -15. aprill 2022. Edaspidine täiendav vastuvõtt toimub ainult vabade kohtade olemasolul!
Igal lasteaial on kinnitatud oma teeninduspiirkond ning esmajärjekorras võetakse lasteaeda just selle piirkonna lapsed. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda. Lasteaiad hakkavad uusi lapsi rühmadesse vastu võtma septembris, võimalusel ka augustis.

Koolikoha taotlemine
Elukohajärgse kooli määramise taotluste vastuvõtt toimus 15. märtsist kuni 31. märtsini. Vanem, kes soovib oma lapsele koolikohta Kuressaares, peab taotluses märkima kaks eelistust; kui koolikohta soovitakse väljaspool linna, võib piirduda ühe eelistuse märkimisega. Taotluste läbivaatamine algab pärast 31. märtsi. Esimesse klassi minevale lapsele saab koolikohta taotleda ka pärast 31. märtsi, kuid siis määratakse lapsele koolikoht, arvestades vabade kohtade olemasolu koolis.
Vallavalitsus määrab elukohajärgse kooli Saaremaa vallas registreeritud elukohaga lapsele, lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimustest, arvestades esmajärjekorras õpilase registreeritud elukoha lähedust ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Vabade kohtade olemasolul saab arvestada ka lapsevanema soove ja võtta kooli väljaspool Saaremaa valda elavaid lapsi.

Ranitsatoetuse taotlemine
Saaremaa vald maksab esmakordselt meie vallas asuvasse kooli mineva lapse perele, kelle elukoht on registreeritud Saaremaa vallas, ranitsatoetust 200 eurot koolimineva lapse kohta. Ranitsatoetused makstakse välja septembris, pärast seda, kui koolid on laste õppima asumise andmed riiklikus haridusandmete registris kinnitanud. 

Lisainfo:
Alusharidus ja lasteaiad Saaremaa vallas.
Üdharidus ja koolid Saaremaa vallas.

Õigusaktid: 
Koolieelse lasteasutuse seadus
Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
Ranitsatoetuse maksmise tingimused ja kord
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

Täiendav info: arno@saaremaavald.ee


PIKSEL